Retningslinjer for akseptabel bruk

Du kan bare bruke nettstedet vårt til lovlige formål. Du kan ikke bruke nettstedet

 • på noen måte som bryter med en gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov eller forskrift
 • på noen måte som er ulovlig eller bedragersk, eller har ulovlig eller bedragersk formål eller virkning
 • med formål om å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen måte
 • for å sende, bevisst motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke materiale som bryter med våre standarder for innhold
 • for å overføre, eller bestille sending av, uønskede eller uautorisert reklame eller kampanjemateriale eller noen annen form for lignende kontaktvirksomhet (spam)
 • for å bevisst overføre data, sende eller laste opp materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastelogger, spionprogrammer, annonseprogrammer eller annen skadelig programvare eller lignende datamaskinkode utformet for skadelig påvirkning av driften av datamaskinprogramvare eller -maskinvare

Du godtar også å

 • ikke gjengi, duplisere, kopiere eller videreselge noen del av nettstedet vårt i strid med bestemmelsene i vilkårene for bruk av nettstedet
 • ikke uten tillatelse bruke, forstyrre, skade eller avbryte:
  • noen del av nettstedet vårt;
  • noe utstyr eller nettverk som nettstedet vårt er lagret på;
  • noen programvare som brukes for å gjøre nettstedet vårt tilgjengelig; eller
  • noe utstyr eller nettverk eller programvare som eies eller brukes av en tredjepart

Interaktive tjenester
Vi kan fra tid til annen levere interaktive tjenester på nettstedet vårt, inkludert, uten begrensninger:

 • livechat
 • oppslagstavler
 • direktesendt matlaging og produktdemonstrasjoner

Når vi leverer en interaktiv tjeneste, vil vi gi deg tydelig informasjon om hvilken type tjeneste som tilbys, om den modereres og hvilken type moderering som brukes (inkludert om den er menneskelig eller teknisk).

Vi vil gjøre vårt beste for å vurdere eventuell risiko for brukere (og særlig for barn) fra tredjeparter når de bruker en interaktiv tjeneste som leveres på nettstedet vårt, og vi vil i hver tilfelle avgjøre om det er riktig å bruke moderering av den aktuelle tjenesten (inkludert hvilken type moderering som bør brukes) i lys av denne risikoen. Vi er imidlertid ikke forpliktet til å føre tilsyn, overvåke eller moderere en interaktiv tjeneste vi leverer på nettstedet vårt, og vi unntar oss uttrykkelig noe ansvar for eventuelle tap eller skade som måtte oppstå på grunn av bruk av en interaktiv tjeneste av en bruker i strid med våre standarder for innhold, uansett om tjenesten modereres eller ikke.

Bruk av en hvilken som helst av våre interaktive tjenester av en mindreårig er underlagt samtykke fra forelder eller foresatt. Vi gjør foreldre som gir sine barn tillatelse til å bruke en interaktiv tjeneste oppmerksom på viktigheten av å kommunisere med barna deres om sikkerhet på nettet, siden moderering ikke er ufeilbarlig. Mindreårige som bruker en interaktiv tjeneste bør gjøres oppmerksom på potensiell risiko de utsettes for.

Der vi modererer en interaktiv tjeneste, vil vi vanligvis gi deg en måte å kontakte moderatoren på, dersom det oppstår en bekymring eller et problem.

Standarder for innhold
Disse standardene for innhold gjelder for alt materiale du legger inn på nettstedet vårt (bidrag), og for interaktive tjenester i tilknytning til det.

Du må følge ånden i følgende standarder i tillegg til lovens bokstav. Standardene gjelder for hver del av et bidrag samt helheten.

Bidrag må

 • være nøyaktige (når de angir fakta)
 • være oppriktige (når de angir meninger)
 • følge gjeldende lovgivning i Storbritannia og landet de publiseres fra

Bidrag må ikke

 • inneholde noe materiale som er ærekrenkende for en person
 • inneholde noe materiale som er obskønt, støtende, hatsk eller provoserende
 • fremme seksuelt eksplisitt materiale
 • fremme vold
 • fremme diskriminering på grunnlag av rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder
 • krenke opphavsrett, databasevern eller varemerke som tilhører en annen
 • ha sannsynlighet for å villede en annen
 • bryte en juridisk forpliktelse overfor en tredjepart, som en kontraktsforpliktelse eller en taushetsplikt
 • fremme noen ulovlig aktivitet
 • være truende, misbruke eller invadere en annens privatliv, eller forårsake irritasjon, uleilighet eller unødvendig angst
 • ha sannsynlighet for å trakassere, opprøre, være pinlig for, forurolige eller irritere en annen
 • brukes til å utgi seg for å være noen, eller gi en feilaktig fremstilling av din identitet eller tilknytning til en person
 • gi inntrykk av å komme fra oss, hvis dette ikke er tilfelle
 • anbefale, fremme eller assistere en ulovlig handling som (bare som eksempel) krenkelse av opphavsrett eller misbruk av datamaskin

Suspendering og oppsigelse
Vi vil etter eget skjønn avgjøre om det har skjedd et brudd på disse retningslinjene for akseptabel bruk gjennom din bruk av nettstedet vårt. Når et brudd på disse retningslinjene har skjedd, kan vi treffe tiltak vi finner passende.

Unnlatelse av å overholde disse retningslinjene for akseptabel bruk utgjør et vesentlig brudd på vilkårene for bruk som gir deg tillatelse til å bruke nettstedet vårt, og kan føre til at vi treffer alle eller noen av følgende tiltak:

 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke nettstedet vårt
 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av innlegg eller materiale du har lastet opp på nettstedet vårt
 • Du blir gitt en advarsel
 • Rettslige skritt mot deg for å erstatte alle kostnader (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader) som følge av bruddet
 • Ytterligere rettslige skritt mot deg
 • Utlevering av informasjon til politiet som vi med rimelighet finner nødvendig

Vi unntar oss ansvar for tiltak som treffes som respons på brudd på disse retningslinjene for akseptabel bruk. Responsene som er beskrevet i disse retningslinjene er ikke begrenset, og vi kan treffe et hvilket som helst annet tiltak vi med rimelighet finner passende.

Endringer i retningslinjene for akseptabel bruk
Vi kan revidere disse retningslinjene for akseptabel bruk når som helst ved å endre denne siden. Du forventes å sjekke denne siden fra tid til annen for å merke deg eventuelle endringer vi gjør, siden de er juridisk bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse retningslinjene for akseptabel bruk kan også erstattes av bestemmelser eller merknader publisert andre steder på nettstedet vårt.