Vilkår for Bruk av Nettstedet

VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTEDET

Denne siden (sammen med dokumentene det refereres til på den) forteller deg vilkårene for bruk som du kan bruke nettstedene våre til å bla gjennom, legge inn bestillinger eller be om brosjyrer og annen informasjon fra AGA Rangemaster via nettstedene våre, enten som gjest eller registrert bruker. Les disse vilkårene for bruk nøye før du begynner å bruke nettstedene. Ved å bruke nettstedet vårt, indikerer du at du godtar disse bruksvilkårene og at du godtar å overholde dem. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, må du avstå fra å bruke nettstedene våre.

 

INFORMASJON OM OSS

www.agaliving.com, www.agarangemaster.com, www.rangemaster.co.uk, www.leisuresinks.co.uk og www.agafalcon.com er nettsteder som drives av AGA Rangemaster Limited («AGA Rangemaster», «vi» eller «oss»). Vi er registrert i England og Wales under firmanummer 03872754 og har registrert adresse hos AGA Rangemaster Limited, Meadow Lane, Long Eaton, NG10 2GD.

Vår viktigste handelsadresse er AGA Rangemaster Limited, Meadow Lane, Long Eaton, NG10 2GD.

Våre MVA-numre er:
•    Storbritannia MVA-registrering: GB 100 5835 13
•    Frankrike MVA-registrering: FR 474 8391 7233

Du kan kontakte oss på denne adressen eller via e-post for å customerrelations@agarangemaster.co.uk eller ringe oss på +44 1952 643149. Telefonsamtaler til og fra AGA Rangemaster kan registreres eller overvåkes som en del av vår innsats for å forbedre servicen ytterligere til våre kunder.

 

FÅ TILGANG TIL NETTSTEDET VÅRT

Tilgang til nettstedene våre er tillatt på midlertidig basis, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenesten vi tilbyr på nettstedene våre uten varsel (se nedenfor). Vi vil ikke være ansvarlige hvis nettstedene våre av en eller annen grunn ikke er tilgjengelige når som helst eller i noen periode.

Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til noen deler av nettstedene våre, eller hele nettstedene våre, til brukere som har registrert seg hos oss.

Hvis du velger, eller du får, en brukeridentifikasjonskode, passord eller annen informasjon som en del av våre sikkerhetsprosedyrer, må du behandle slik informasjon konfidensielt, og du må ikke utlevere den til noen tredjepart. Vi har rett til å deaktivere enhver brukeridentifikasjonskode eller passord, enten valgt av deg eller tildelt av oss, når som helst, hvis du etter vår mening ikke har overholdt noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene.

Når du bruker nettstedene våre, må du overholde bestemmelsene i retningslinjene våre for akseptabel bruk

Du er ansvarlig for å gjøre alle nødvendige ordninger for at du skal ha tilgang til nettstedene våre.  Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som får tilgang til nettstedene våre via internettforbindelsen din, er klar over disse vilkårene, og at de overholder dem.

 

IMMATERIELLE EIERRETTIGHETER

Vi er eier eller rettighetshaver av alle immaterielle rettigheter på våre nettsteder, og i materialet som er publisert på dem.  Disse verkene er beskyttet av lover om opphavsrett og traktater over hele verden.  Alle slike rettigheter forbeholdes.

Du kan skrive ut ett eksemplar, og kan laste ned utdrag, av hvilken som helst side(r) fra nettstedene våre for din personlige referanse, og du kan trekke oppmerksomheten til andre i organisasjonen din til materiale som er lagt ut på nettstedene våre.

Du må ikke endre papiret eller de digitale kopiene av materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte, og du må ikke bruke illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafikk separat fra tilhørende tekst.

Vår status (og den til eventuelle identifiserte bidragsytere) som forfattere av materiale på våre nettsteder må alltid anerkjennes.

Du må ikke bruke noen del av materialet på nettstedene våre til kommersielle formål uten å få lisens til å gjøre det fra oss eller våre lisensgivere.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned noen del av nettstedet vårt i strid med disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke nettstedene våre opphøre umiddelbart, og du må, etter vårt valg, returnere eller ødelegge kopier av materialet du har laget.

TILLIT TIL POSTERT INFORMASJON

Kommentarer og annet materiale som er lagt ut på nettstedene våre, er ikke ment å utgjøre råd om hvilken avhengighet som skal plasseres.  Vi fraskriver oss derfor alt ansvar som oppstår som følge av enhver tillit som er lagt på slikt materiale av enhver besøkende på nettstedet vårt, eller av noen som kan bli informert om noe av innholdet.

NETTSTEDET VÅRT ENDRES REGELMESSIG

Vi tar sikte på å oppdatere nettstedene våre regelmessig, og kan endre innholdet når som helst. Hvis behovet oppstår, kan vi suspendere tilgangen til nettstedene våre, eller lukke det på ubestemt tid. Alt materialet på nettstedene våre kan være utdatert til enhver tid, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiale.
 

VÅRT ANSVAR

Materialet som vises på nettstedene våre leveres uten garantier, betingelser eller garantier om nøyaktigheten. I den grad loven tillater det, utelukker vi, andre medlemmer av vår gruppe selskaper og tredjeparter som er knyttet til oss herved uttrykkelig:

• Alle vilkår, garantier og andre vilkår som ellers kan være underforstått ved lov, felles lov eller egenkapitalloven.

• Ethvert ansvar for direkte, indirekte eller følgeskader eller skader som påføres av en bruker i forbindelse med nettstedet vårt eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke eller resultater av bruken av nettstedet vårt, nettsteder knyttet til det og materiale som er lagt ut på det, inkludert, uten begrensning noe ansvar for:

• tap av inntekt eller omsetning;

• tap av virksomhet;

• tap av fortjeneste eller kontrakter;

• tap av forventede besparelser;

• tap av data;

• tap av velvilje;

• bortkastet tid for ledelsen eller kontor; og

• for andre tap eller skader av noe slag, men oppstår og om forårsaket av erstatning (inkludert uaktsomhet), kontraktsbrudd eller på annen måte, selv om det er overskuelig, forutsatt at denne betingelsen ikke skal forhindre krav om tap av eller skade på din materielle eiendom eller andre krav om direkte økonomisk tap som ikke er utelukket av noen av kategoriene som er angitt ovenfor.

Dette påvirker ikke vårt ansvar for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet, heller ikke vårt ansvar for uredelig feilaktig fremstilling eller feilaktig fremstilling av en grunnleggende sak, eller noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov.

 

INFORMASJON OM DEG OG DINE BESØK PÅ NETTSTEDET VÅRT

Vi behandler informasjon om deg i samsvar med våre retningslinjer for sikkerhet og personvern. Ved å bruke nettstedene våre, samtykker du til slik behandling, og du garanterer at alle data du har oppgitt er nøyaktige.

AGA Rangemaster Ltd er forpliktet til å beskytte personvernet ditt. Våre sikkerhets- og personvernregler forklarer hvilken informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker den personlige informasjonen du gir til oss. Du kan når som helst velge bort all eller noe kommunikasjon. Se sikkerhets- og personvernreglene for å finne ut mer.

 

LASTE OPP MATERIALE TIL NETTSTEDET VÅRT

Når du bruker en funksjon som lar deg laste opp materiale til nettstedene våre, eller for å få kontakt med andre brukere av nettstedene våre, må du overholde innholdsstandardene som er angitt i retningslinjene våre for akseptabel bruk. Du garanterer at ethvert slikt bidrag overholder disse standardene, og du holder oss skadesløs for brudd på denne garantien.

Alt materiale du laster opp til nettstedene våre, vil bli ansett som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært, og vi har rett til å bruke, kopiere, distribuere og utlevere til tredjeparter slikt materiale til ethvert formål. Vi har også rett til å utlevere identiteten din til en tredjepart som hevder at materiale som er lagt ut eller lastet opp av deg til nettstedet vårt, utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter, eller deres rett til personvern.

Vi vil ikke være ansvarlig overfor noen tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten av noe materiale som er lagt ut av deg eller noen annen bruker av nettstedene våre.

Vi har rett til å fjerne materiale eller innlegg du legger ut på våre nettsteder hvis slikt materiale etter vår mening ikke overholder innholdsstandardene som er angitt i våre retningslinjer for akseptabel bruk.

 

KUNDEANMELDELSER OG HISTORIER

Disse bruksvilkårene styrer din oppførsel knyttet til eventuelle kundeanmeldelser og historier som tilbys på våre nettsteder eller leverandører av sosiale medier. I den grad det oppstår konflikter mellom våre sikkerhets- og personvernregler og disse vilkårene for bruk, vil det ha forrang i forhold til slike tjenester.

Ved å sende inn innhold til AGA Rangemaster, representerer og garanterer du at:

• Du er den eneste forfatteren og har ikke kopiert innholdet fra noen tredjepart;
• Alt innhold du publiserer er nøyaktig;
• Bruk av innholdet du leverer, bryter ikke disse vilkårene for bruk og vil ikke forårsake skade på noen person eller enhet.

Du godtar og garanterer videre at du ikke skal sende inn noe innhold:

• Det er kjent av deg å være falsk, unøyaktig eller villedende;
• Det krenker en tredjeparts opphavsrett, varemerke eller personvern;
• Det vil si, eller med rimelighet kan anses å være, ærekrenkende, rasemessig eller religiøst partisk eller støtende, inneholder uanstendig språk, eller truer eller trakasserer til enkeltpersoner, partnerskap eller selskaper;
• Det inkluderer all informasjon som refererer til andre nettsteder, adresser, e-postadresser, kontaktinformasjon eller telefonnumre; eller
• Som inneholder datavirus, ormer eller andre potensielt skadelige dataprogrammer eller filer.

For alt innhold du sender inn, gir du AGA Rangemaster en evigvarende, ugjenkallelig, royaltyfri, overførbar rett og lisens til å bruke, kopiere, endre, slette i sin helhet, tilpasse, publisere, oversette, lage avledede verk fra og/eller distribuere slikt innhold og/eller innlemme slikt innhold i noen form, medium eller teknologi over hele verden uten kompensasjon til deg.

Alt innhold du sender inn, kan brukes etter eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å endre, kondensere eller slette innhold på våre nettsteder som vi etter eget skjønn anser som i strid med retningslinjene for innhold eller andre bestemmelser i disse vilkårene for bruk. Vi garanterer ikke at du vil ha noen regress gjennom AGA Rangemaster for å redigere eller slette innhold du har sendt inn.

Vurderinger og skriftlige kommentarer legges vanligvis ut innen to til fire virkedager. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å fjerne eller nekte å legge ut innsendinger av en eller annen grunn. Du erkjenner at du, ikke AGA Rangemaster, er ansvarlig for innholdet i innsendingen din.
Ingenting av innholdet du sender inn, skal være underlagt tillitsplikt fra AGA Rangemaster, dets agenter, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere eller tredjeparts tjenesteleverandører og deres respektive styremedlemmer, ledere og ansatte.

Ved å sende inn e-postadressen din i forbindelse med din vurdering og gjennomgang, godtar du at AGA Rangemaster og dets tredjeparts tjenesteleverandører kan bruke e-postadressen din til å kontakte deg om statusen til gjennomgangen din og andre administrative formål.

VIRUS, HACKING OG ANDRE LOVBRUDD

Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved bevisst å introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren der nettstedet vårt er lagret eller noen server, datamaskin eller database som er koblet til nettstedet vårt. Du må ikke angripe nettstedet vårt via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep.

Ved å bryte denne bestemmelsen vil du begå en straffbar handling i henhold til datamisbruksloven 1990. Vi vil rapportere ethvert slikt brudd til relevante politimyndigheter, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å avsløre identiteten din til dem. I tilfelle et slikt brudd, vil din rett til å bruke nettstedet vårt opphøre umiddelbart.

Vi vil ikke være ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et distribuert tjenestenektangrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datautstyret ditt, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av nettstedet vårt eller til nedlasting av materiale som er lagt ut på det, eller på et nettsted som er koblet til det.

KOBLINGER TIL NETTSTEDET VÅRT

Du kan lenke til hjemmesidene våre, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader omdømmet vårt eller drar nytte av det, men du må ikke etablere en lenke på en slik måte at det antyder noen form for forening, godkjenning eller godkjenning fra vår side der ingen eksisterer.

Du må ikke opprette en lenke fra noe nettsted som ikke eies av deg.

Nettstedet vårt må ikke være innrammet på andre nettsteder. Vi reserverer forbeholder oss retten til å trekke tilbake koblingstillatelse uten varsel. Nettstedet du lenker fra, må overholde innholdsstandardene som er angitt i retningslinjene våre for akseptabel bruk, i alle henseender.


KOBLINGER FRA NETTSTEDET VÅRT

Der nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, er disse koblingene kun gitt for din informasjon.  Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene, og påtar oss intet ansvar for dem eller for tap eller skade som kan oppstå som følge av din bruk av dem.
 

JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOV

De engelske domstolene vil ha eksklusiv jurisdiksjon over ethvert krav som oppstår fra, eller relatert til, et besøk på nettstedet vårt, selv om vi forbeholder oss retten til å reise søksmål mot deg for brudd på disse vilkårene i ditt bostedsland eller et annet relevant land.

Disse bruksvilkårene og enhver tvist eller ethvert krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med dem eller deres emne eller dannelse (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) skal styres av og tolkes i samsvar med loven i England og Wales.
 

VAREMERKER

AGA, Rayburn, Rangemaster, Falcon og Mercury er britiske registrerte varemerker for AGA Rangemaster Ltd, og er de viktigste varemerkene blant et mye større antall nasjonalt og internasjonalt registrerte varemerker.

 

VARIASJONER

Vi kan revidere disse vilkårene for bruk når som helst ved å endre denne siden. Vi kan revidere disse vilkårene for bruk når som helst ved å endre denne siden, og du må være klar over dette, da disse bruksvilkårene er bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk kan også erstattes av bestemmelser eller merknader publisert andre steder på nettstedet vårt.

Disse personvernreglene ble sist gjennomgått og oppdatert januar 2022

 

DINE BEKYMRINGER

Hvis du er bekymret for materiale som vises på nettstedet vårt, kan du kontakte customerrelations@agarangemaster.co.uk.

Takk for at du besøker nettstedet vårt.

© Copyright 2022 AGA Rangemaster Limited, Meadow Lane, Long Eaton, NG10 2GD